IntraSoft SWORD

2980481

Bazując na własnym, wieloletnim doświadczeniu w tworzeniu, wdrażaniu i rozwijaniu zintegrowanych rozwiązań w dziedzinie retencji danych postanowiła wyjść naprzeciw współczesnym wymaganiom, zarówno po stronie operatorów telekomunikacyjnych jak i użytkowników końcowych. Efektem tej inicjatywy jest system SWORD (system wielkoskalowej retencji danych), który gromadzi i udostępnia wielkie zbiory danych retencyjnych jak i identyfikacyjnych.

IntraSoft SWORD

 

Bazując na własnym, wieloletnim doświadczeniu w tworzeniu, wdrażaniu i rozwijaniu zintegrowanych rozwiązań w dziedzinie retencji danych postanowiła wyjść naprzeciw współczesnym wymaganiom, zarówno po stronie operatorów telekomunikacyjnych jak i użytkowników końcowych. Efektem tej inicjatywy jest system SWORD (system wielkoskalowej retencji danych), który gromadzi i udostępnia wielkie zbiory danych retencyjnych jak i identyfikacyjnych.

 

Architektura klastrowa na użytek wielkich zbiorów danych

We współczesnym świecie nasze interakcje zarówno o charakterze gospodarczym jak i społecznym przyjmują na co dzień formę cyfrową. W dobie coraz tańszej i szybszej komunikacji mobilnej, stale powiększającej się liczbie urządzeń z dostępem do sieci (IoT), nowych aplikacji i usług cyfrowych oraz nadchodzących szerokopasmowych standardów komunikacyjnych (jak sieć 5G) obowiązek ustawowy związany z retencją danych stanowi dla operatorów telekomunikacyjnych coraz większe wyzwanie technologiczne jak i ekonomiczne. W przeciwieństwie do innych, obecnych na rynku rozwiązań system SWORD został stworzony w oparciu o architekturę klastra – siatki liczącej od kilku do kilkuset węzłów przetwarzających, gromadzących i udostępniających dane retencyjne, w zależności od wymagań. SWORD umożliwia łączenie jednostek o różnej wydajności jak i pojemności, poprzez proporcjonalną dystrybucję obciążenia operacyjnego. Wspiera on również architekturę typu Blade.

 

Łatwa rozbudowa - bezpieczne planowanie kosztów

Jedną z cech wynikających z głównych założeń projektowych systemu SWORD jest jego łatwe i szybkie dostosowanie do zmieniających się wymagań. SWORD w dużej mierze abstrahuje od formatu przetwarzanych danych, w konsekwencji umożliwia to sprawne wdrażanie nowych źródeł retencyjnych bez potrzeby przebudowy już istniejących komponentów. System SWORD, co wynika z jego architektury może być łatwo rozbudowywany o kolejne węzły – każdy z potencjalnych węzłów poddawany jest testowaniu wzorcowemu (benchmarking) mającemu na celu określenie jego spodziewanej wydajności w ewentualnej roli węzła w klastrze. Dzięki temu, planowanie rozbudowy staje się dużo prostsze i wiarygodne ponieważ rozbudowa może dokonywać się stopniowo, w oparciu o miarodajne wskaźniki.

 

Szybkość dostępu do danych

Istotnym parametrem w trakcie działaniach operacyjnych służb jest czas dostępu do najbardziej aktualnych danych. System SWORD udostępnia gromadzone dane od razu. Wszelkie operacje, które umożliwiają ich wydajne wyszukiwanie odbywają się w chwili załadowania danych do systemu. Dane pozostają niezmiennie dostępne (z zachowaniem ustawowych zasad dostępu i wynikających ograniczeń) przez cały cykl retencyjny.

 

Niski koszt utrzymania

Wieloletnie doświadczenie zdobyte u wiodących operatorów telekomunikacyjnych przy rozwoju systemów retencyjnych uzmysłowiło nam jak ważny jest czynnik ekonomiczny. Budując system SWORD postawiliśmy sobie za jeden z głównych celów diametralne obniżenie całkowitego kosztu jednostki informacji zatrzymanej w systemie. Dzięki temu, system SWORD, oprócz autorskich rozwiązań firmy IntraSoft-TSI bazuje na nowoczesnych technologiach nie wymagających opłat licencyjnych. SWORD może być również instalowany na jednostkach już funkcjonujących w infrastrukturze operatora telekomunikacyjnego. Powyższe rozwiązania przyczyniają się do znacznego obniżenia całkowitego kosztu, jednak najważniejszym czynnikiem, zwłaszcza biorąc pod uwagę tzw. efekt skali jest zastosowanie wydajnych algorytmów kompresji. Wszystkich dane gromadzone i udostępniane dane są kompresowane, co bezpośrednio przekłada się na oszczędności w wydatkach na infrastrukturę sięgające od kilkunastu do kilkudziesięciu procent, powodując, że system SWORD jest również pod względem kosztów – wysoce konkurencyjnym rozwiązaniem.

©2024 IntraSoft-TSI. All Rights Reserved.