Misja Firmy

 

IntraSoft-TSI jest polską firmą działającą od 1997 roku w branży nowoczesnych technologii związanych z telekomunikacją i informatyką. Zajmujemy się budową i dostawą Systemów IT realizujących zadania sektora telekomunikacyjnego na rzecz Podmiotów Uprawnionych.

 

Specjalizujemy się w systemach:

 • retencji danych,
 • kontroli korespondencji,
 • zapewniających bezpieczny obieg dokumentów elektronicznych,
 • wielkich baz danych (VLDB)

Mamy duże doświadczenie w budowie i administracji Systemów na styku Operatorów Telekomunikacyjnych i Podmiotów Uprawnionych. Nasze Systemy pracujące u Operatorów wspierają działania Podmiotów Uprawnionych przez szybkie i niezawodne udostępnianie danych umożliwiając wypełnienie obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

Intrasoft-TSI posiada certyfikat bezpieczeństwa przemysłowego (ŚCIŚLE TAJNE, NATO SECRET, SECRET UE). Zapewniamy rozwiązania o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa w zakresie poufności i integralności przetwarzanych danych.

Koncentrujemy się na budowie Systemów wysokiej dostępności i niezawodności. W swoich produktach wykorzystujemy stabilne i niezawodne technologie dostarczane przez światowych potentatów z dziedziny IT, takich jak: Oracle, Microsoft, Dell czy Cisco. Dla naszych rozwiązań świadczymy najwyższej jakości usługi wsparcia technicznego zapewniając ciągłość ich działania.

Konsultacje /wsparcie merytoryczne przy realizacji projektów:

IntraSoft-TSI posiada bogatą wiedzę merytoryczną zdobytą podczas realizacji ponad stu projektów informatycznych, z których znaczna część uwzględniała specyfikę działania Operatorów Telekomunikacyjnych. Nasi specjaliści posiadają szczególnie bogate doświadczenie w zakresie projektów obsługi Podmiotów Uprawnionych poparte wieloletnią działalnością w tym zakresie.

Jesteśmy autorami Systemów wspomagających obsługę Podmiotów Uprawnionych, których funkcjonalność i niezawodność w znaczący sposób ułatwia Operatorom wywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez Prawo Telekomunikacyjne.

Od ponad 24 lat nasi analitycy pełnią wiodącą rolę przy definiowaniu zadań i prowadzeniu projektów dla Zespołu Zabezpieczeń Systemów Teleinformatycznych oraz Pionu Ochrony jednego z wiodących polskich Operatorów Telekomunikacyjnych. Nasi specjaliści wspomagają merytorycznie działy techniczne Operatorów przy specyfikacji wymagań dla platform dostarczających nowe usługi telekomunikacyjne.

Utrzymanie produkcyjne działania systemów:

IntraSoft-TSI posiada zespół specjalistów, którzy od wielu lat zajmują się wsparciem na poziomie eksperckim personelu technicznego naszych Klientów i Systemów obsługi Podmiotów Uprawnionych.

W ramach utrzymania produkcyjnego Systemów naszych Klientów oferujemy dwa podstawowe typy usług.

Wsparcie administracyjne:

Czynności wsparcia administracyjnego polegają na pomocy udzielanej pracownikom technicznym Klienta (Administratorom, Operatorom) w codziennym utrzymaniu platform produkcyjnych naszych produktów oraz monitoringu  Systemów powiązanych.

W ramach usługi oferujemy relokację naszych ekspertów do pracy w pomieszczeniach technicznych Klienta uwzględniającej:

 • monitorowanie działania Systemów i sprzętu,
 • tworzenie kopii zapasowych,
 • porady dla użytkowników Systemu,
 • wykonywanie czynności zdefiniowanych w procedurach administracyjnych,
 • zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami,
 • nadzór serwisu firm trzecich,
 • pomoc ekspercką dla Administratorów i Operatorów Systemów produkcyjnych.

W zakresie realizacji projektów oferujemy:

 • dostosowanie naszych rozwiązań do specyficznych potrzeb Klienta,
 • pomoc merytoryczną przy akredytacji systemów mających przetwarzać informacje niejawne,
 • konsultacje w zakresie bezpieczeństwa, modernizacji i integracji istniejących systemów,
 • konsultacje w zakresie budowy i rozwoju Systemów do obsługi Podmiotów Uprawnionych,
 • szkolenia w zakresie produktów IntraSoft-TSI,
 • audyty bezpieczeństwa,
 • konsultacje w zakresie optymalizacji kosztów infrastruktury IT.

Wsparcie awaryjne:

Na życzenie Klienta, oprócz standardowego wsparcia gwarancyjnego oferujemy rozszerzony program profesjonalnego wsparcia platform produkcyjnych:

 • szybka i sprawna naprawa sprzętu oraz aktualizacje oprogramowania w przypadku problemów,
 • serwis świadczony jest 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę,
 • pomoc w naprawie i ustalenie źródła problemów w siedzibie Klienta.

W ramach usługi wsparcia awaryjnego oferujemy ustalenie indywidualnych poziomów SLA (Service Level Agreement).

Wsparcie awaryjne realizowane jest przez stały i fachowy zespół serwisowy zlokalizowany w Polsce a jego dostępność, czas reakcji i czas usunięcia przyczyn awarii jest uzależniony od wymagań Klienta.

©2024 IntraSoft-TSI. All Rights Reserved.