IntraSoft SAR

2092663

System SAR jest odpowiedzią na potrzeby związane z pozyskiwaniem, przechowywaniem i udostępnianiem danych retencyjnych. Jego niezawodność, wydajność oraz zgodność z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego jest wynikiem doświadczenia specjalistów IntraSoft-TSI w zakresie budowy i utrzymania Systemów przeznaczonych dla Podmiotów Uprawnionych. Rozwiązanie to od wielu lat jest stosowane przez jednego z kluczowych polskich Operatorów GSM.

IntraSoft SAR

 

System SAR jest odpowiedzią na potrzeby związane z pozyskiwaniem, przechowywaniem i udostępnianiem danych retencyjnych. Jego niezawodność, wydajność oraz zgodność z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego jest wynikiem doświadczenia specjalistów IntraSoft-TSI w zakresie budowy i utrzymania Systemów przeznaczonych dla Podmiotów Uprawnionych. Rozwiązanie to od wielu lat jest stosowane przez jednego z kluczowych polskich Operatorów GSM.

 

Obsługa danych w sieciach telekomunikacyjnych:

W dobie dynamicznego rozwoju globalnych usług telekomunikacyjnych, analiza danych o ruchu telekomunikacyjnym stała się nową bronią przeciwko przestępczości zorganizowanej, w tym terroryzmowi. Skutkowało to powstaniem ustawowego obowiązku retencji danych telekomunikacyjnych przez Operatorów oraz selektywnego udostępniania informacji Podmiotom Uprawnionym.

 

System SAR (Streamline Access Repository) jest dedykowanym rozwiązaniem dla Operatorów telefonii komórkowej, Operatorów stacjonarnych oraz dostawców dostępu do Internetu w zakresie pozyskiwania, składowania i udostępniania:

 • danych teletransmisyjnych:
  • rekordy CDR (MOC, POC, MTC, SMO, SMT, CF, UCA itd.),
  • rekordy generowane przez sieci pakietowe GPRS, UMTS,
  • dane generowane przez inne usługi telekomunikacyjne, np. MMSC, SMSC, CDMA, bramki internetowe do wysyłania SMS,
  • rekordy roamingowe,
 • danych abonenckich,
 • danych lokalizacyjnych.

Umożliwia przygotowywanie zestawień połączeń opartych o dane zgromadzone w Systemie oraz pozyskane przez interfejsy z Systemów zewnętrznych. Zapytania o dane osobowe oraz lokalizacyjne pozwalają na identyfikacje użytkowników i urządzeń końcowych uwzględniając historię zmian danych w czasie w sposób niezależny lub powiązany z przygotowywanym zestawieniem połączeń.

Główne zalety:

 • Wysoka jakość usług świadczonych przez Operatora na rzecz Podmiotów Uprawnionych.
 • Wiarygodność i kompletność przekazywanych informacji.
 • Wysoka wydajność ładowania oraz przeszukiwania dużych repozytoriów danych.
 • Elastyczność konfiguracji umożliwiająca wsparcie dla nowych usług oraz dostosowanie do zmian prawnych.
 • Zachowanie wszystkich wymogów w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Skalowalność pozwalająca na dostosowanie rozwiązania do wymogów Klienta pod względem funkcjonalnym, wydajności jak i utrzymania platform produkcyjnych.

Właściwości rozwiązania:

 • Pozyskiwanie informacji ze źródeł znajdujących się w infrastrukturze Operatora.
 • Jednoczesne wykonywanie wielu zapytań dotyczących zestawienia połączeń.
 • Identyfikacja abonentów występujących w zestawieniach połączeń.
 • Udostępnianie danych lokalizacyjnych stref, w obrębie których realizowano połączenia.
 • Integracja z aplikacjami MS Office.
 • Aplikacja klienta dostępna przez przeglądarkę internetową.
 • Rejestracja operacji związanych z przygotowywanymi zestawieniami danych oraz działalnością użytkowników Systemu spełniająca wymagania w zakresie rozliczalności.

Źródła danych i zasilenie systemu:

System SAR wyposażono w elastyczne interfejsy pozwalające na łatwe przystosowanie go do zasilania danymi pochodzącymi z dowolnych Systemów źródłowych Operatorów, uwzględniając przy tym:

 • wzrost ilości danych oraz rosnące zapotrzebowanie na przetwarzanie zapytań od Podmiotów Uprawnionych,
 • rozbudowę o pozyskiwanie danych z nowych typów usług których dynamiczny rozwój obserwujemy wśród Operatorów,
 • zachowanie ciągłości gromadzenia danych online bez konieczności wstrzymywania działania produkcyjnego,
 • szybką obsługę nowych wymagań wynikających ze zmian w Prawie Telekomunikacyjnym.

Bezpieczeństwo i niezawodność:

 • Bezpieczna infrastruktura zapewniająca spełnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa w zakresie przechowywania i udostępniania informacji.
 • Dostępność 24/7/365 dzięki zastosowaniu architektury klastrowej.
 • Możliwość konserwacji online.
 • Backup & Recovery bez wstrzymywania działania produkcyjnego.

Wydajność systemu:

 • Przetwarzanie informacji na poziomie 100 GB w ciągu godziny.
 • Architektura pozwalająca na zaimportowanie 30GB w ciągu godziny z możliwością zwiększenia ilości ładowanych danych.
 • Mechanizmy kompresji pozwalające na odzyskanie 40-80% pierwotnie zajmowanego miejsca przez importowane informacje.
 • Wykonywanie zapytań na poziomie kilku do kilkudziesięciu sekund

Architektura systemu:

System wyszukiwania oparty jest na rdzeniu o budowie drzewa, umożliwiającym jednoczesne wykonywanie zapytań za okresy znacznie przekraczające wymogi wynikające z wymogów prawnych.
Żądania wyszukiwania są automatycznie propagowane do odpowiednich węzłów retencyjnych, które zarządzają danymi konkretnego typu. Takie rozwiązanie pozwala skrócić do minimum czas oczekiwania na odpowiedź.

Budowa modułowa pozwala na nieograniczoną rozbudowę Systemu niezależnie od kierunku rozwoju sieci i usług Operatora. Zastosowanie wyspecjalizowanych adapterów do Systemów źródłowych oraz procesów mediacyjnych przetwarzających pozyskiwanie dane stworzyło rozwiązanie, w którym główny nacisk został położony na możliwość rozbudowy Systemu w zakresie gromadzenia i udostępnia danych pochodzących z nowych usług telekomunikacyjnych zachowując wysoką wydajności Systemu.

©2024 IntraSoft-TSI. All Rights Reserved.