IntraSoft Ambrozja

documents

 

Ambrozja jest specjalistycznym Systemem elektronicznego obiegu dokumentów służącym do wysokiej automatyzacji obsługi korespondencji na linii Operator telekomunikacyjny – Podmiot Uprawniony.

Wysoce wydajna i elastyczna architektura Systemu jest wynikiem wieloletnich doświadczeń zdobytych przez naszych analityków i programistów podczas realizacji projektów na rynku telekomunikacyjnym.

IntraSoft Ambrozja

Ambrozja jest specjalistycznym Systemem elektronicznego obiegu dokumentów służącym do wysokiej automatyzacji obsługi korespondencji na linii Operator telekomunikacyjny – Podmiot Uprawniony.

Wysoce wydajna i elastyczna architektura Systemu jest wynikiem wieloletnich doświadczeń zdobytych przez naszych analityków i programistów podczas realizacji projektów na rynku telekomunikacyjnym.

Właściwości rozwiązania

Ambrozja wspomaga kompleksową obsługę korespondencji z Podmiotami Uprawnionymi:

 • pozwala na ewidencjonowanie wpływającej korespondencji,
 • wspomaga proces tworzenia odpowiedzi,
 • umożliwia kontrolę wysłanych odpowiedzi.

PRZYJMOWANIE KORESPONDENCJI System pozwala na obsługę korespondencji przychodzącej w tradycyjnej postaci papierowej oraz dokumentów elektronicznych podpisanych cyfrowo.

SKANOWANIE DOKUMENTÓW I MOŻLIWOŚĆ ICH OPISYWANIA System pozwala na automatyczne skanowanie dużych woluminów dokumentów papierowych. Posiada też przejrzysty interfejs wspomagający opisywanie skanowanych dokumentów pozwalający na ich szybką klasyfikację.

INTEGRACJA Z POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ System oferuje możliwość bezpośredniego przesyłania dokumentów pocztą elektroniczną. Dokument elektroniczny jest automatycznie wprowadzany do Systemu po uwierzytelnieniu nadawcy przy użyciu podpisu cyfrowego, co zapewnia minimalizację koniecznej obsługi Systemu Ambrozja i związaną z tym – znaczną redukcję kosztów.

KONTROLA OBIEGU DOKUMENTÓW Ambrozja posiada rozbudowany System kontroli dokumentów. W trakcie całego procesu obsługi korespondencji dla wszystkich dokumentów tworzona jest historia przeprowadzanych operacji.

WSPOMAGANIE TWORZENIA ODPOWIEDZI System Ambrozja wspomaga proces tworzenia odpowiedzi eliminując konieczność wykonywania powtarzalnych i czasochłonnych czynności. Podstawowymi mechanizmami wspomagającymi pracę użytkowników są:

 • baza wzorców
 • zautomatyzowane tworzenie odpowiedzi w oparciu o System retencji danych telekomunikacyjnych SAR (produkt IntraSoft-TSI). Po niezbędnej adaptacji istnieje możliwość wykorzystania Systemu innego producenta.

BAZA WZORCÓW Ambrozja posiada bazę wzorców, t.j. zbiór odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania. Użytkownik przygotowując odpowiedź może skorzystać z gotowych przykładów, znacznie skracając czas niezbędny na opracowanie finalnego dokumentu. Baza wzorców może być ciągle powiększana przez użytkowników, co pozwala stale zwiększać automatyzację pracy i zachować jednorodność odpowiedzi przekazywanych do Podmiotów Uprawnionych.

INTEGRACJA Z SYSTEMEM SAR Ambrozja automatycznie generuje zapytania do SAR na podstawie szczegółów przesłanych zapytań z Podmiotów Uprawnionych. Informacje billingowe SAR są automatycznie pobierane i dołączane przez Ambrozję jako część odpowiedzi.

WYSYŁANIE ODPOWIEDZI Ambrozja umożliwia kontrolę nad procesem wysyłania dokumentów, zapewniając terminowe wysłanie odpowiedzi na każde z wpływających do Systemu zapytań.

WYSYŁANIE ODPOWIEDZI PRZEZ EMAIL Odpowiedzi mogą być wysyłane za pomocą wiadomości e-mail, w postaci dokumentów zaszyfrowanych i podpisanych elektronicznie.

WSPOMAGANIE PROCESU WYDRUKU W celu usprawnienia procesu wysyłania dokumentów drukowanych, System umożliwia masowy wydruk odpowiedzi oraz etykiet adresowych. Dla każdego zadania wydruku System automatycznie generuje raporty ułatwiające późniejszą kontrolę wysyłki dokumentów.

Bezpieczeństwo informacji

Ambrozja posiada zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa, które w połączeniu z modułową strukturą Systemu pozwalają na jego elastyczną konfigurację umożliwiającą spełnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Elastyczny moduł bezpieczeństwa użytkowników wersji podstawowej zapewnia:

 • Podwójną autentykację – uwierzytelnianie domenowe (Kerberos) oraz bezpieczne połączenie SSL i unikalny login i hasło dla każdego użytkownika.
 • Na potrzeby audytu, GIODO lub wewnętrznej polityki bezpieczeństwa – Ambrozja zapewnia logowanie dostępu do Systemu, kompletną ewidencję złożonych zapytań i udzielonych odpowiedzi.
 • Podział użytkowników na grupy dostępu.
 • Łatwość rozbudowy o dodatkowe mechanizmy zabezpieczeń zgodnie z wymaganiami Klienta.

Niezawodność

Stały monitoring działania Systemu realizowany przy pomocy platformy NAGIOS umożliwia szybkie reagowanie na ewentualne awarie. Stabilność Systemu spełnia SLA na poziomie 99,5%.

Wydajność i skalowalność

Wydajność Systemu jest zależna wyłącznie od ilości serwerów przetwarzających dokumenty oraz wydajności I/O Systemu macierzowego.

System jest w stanie obsłużyć ponad 300 000 pism i udzielonych odpowiedzi, z możliwością zwiększenia tej liczby ponad
trzykrotnie. Ambrozję cechuje również znaczna szybkość przetwarzania dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną (możliwe jest ładowanie do bazy kilkunastu pism na sekundę).

 

Architektura Systemu

Ambrozja działa w architekturze klient-serwer. To sprawdzone rozwiązanie pozwoliło na stworzenie stabilnego i wydajnego Systemu zapewniającego komfort pracy i wysoką dostępność usługi.

Środowisko pracy Systemu składa się z następujących elementów:

 • serwer interfejsu WWW,
 • serwer bazy danych,
 • serwer plików,
 • stacje robocze użytkowników z przeglądarką internetową i pakietem biurowym MS Office,
 • stanowisko skanowania dokumentów.

Użytkownicy Ambrozji korzystają z większości funkcji Systemu przy pomocy przeglądarki internetowej w bezpiecznym połączeniu (SSL).

Komunikacja z serwerem pocztowym wykorzystuje protokoły IMAP i SMTP.

Do obsługi funkcji kryptograficznych wykorzystywane jest oprogramowanie PEM-HEART.

Dane wykorzystywane przez System, w tym dane opisowe dokumentów, przechowywane są w relacyjnej bazie danych.

Pliki dokumentów przechowywane są w wydzielonej strukturze w przestrzeni dyskowej serwera plików i udostępniane tylko i wyłącznie na żądanie autoryzowanych użytkowników.

©2024 IntraSoft-TSI. All Rights Reserved.