TELSEC 2023

   Tegoroczna edycja Forum Bezpieczeństwa Telekomunikacyjnego TelSec odbyła się w dniach 21-22 listopada 2023 roku w hotelu Folwark Łochów. Honorowym gościem był pan profesor Adam Bodnar, który wygłosił wykład pt. „Bezpieczeństwo a prywatność w sieci nowych technologii – poszukiwanie równowagi oraz optymalnych rozwiązań instytucjonalnych”.

Profesor podkreślił, że właściwa proporcja w tym zakresie uwarunkowana jest odpowiednimi regulacjami prawnymi a także świadomością osób decyzyjnych, które powinny mieć właściwą wiedzę, jakimi narzędziami dysponują służby i jaki jest zakres podejmowanych przez nich działań. Tylko w ten sposób możemy doprowadzić do tego, że dostępne narzędzia będą wykorzystywane do właściwych celów a nie np. celów politycznych.

Dwa dni konferencji, osiem paneli a w kuluarch liczne pytania i dyskuje, dały nam zastrzyk merytorycznej wiedzy popartej doświadczeniem. Oprócz takich tematów jak bezpieczeństwo międzynarodowe, czy regulacje w bezpieczeństwie została omówiona również kwestia AI. Dobór tegorocznej Agendy był bardzo ciekawy. Z zapartym tchem, z licznej widowni słuchaliśmy wszystkich wystąpień. Dziękujemy serdecznie, że byliśmy częścią tego wydarzenia.

©2024 IntraSoft-TSI. All Rights Reserved.