IntraSoft BX

internet-security

System został w całości zaprojektowany i zbudowany przez IntraSoft-TSI. Wszystkie funkcje Systemu realizowane są w oparciu o niezawodne i wydajne rozwiązania programowe przy wykorzystaniu standardowego sprzętu informatycznego.

chmurkamala_pc_po-1

IntraSoft BX

 

System został w całości zaprojektowany i zbudowany przez IntraSoft-TSI. Wszystkie funkcje Systemu realizowane są w oparciu o niezawodne i wydajne rozwiązania programowe przy wykorzystaniu standardowego sprzętu informatycznego.

 

Właściwości rozwiązania:

Udostępnianie danych
System BX w zależności od konfiguracji i żądania Podmiotów Uprawnionych pozwala na przekazywanie wybranych danych z obserwacji obiektu za pomocą:

 • nośnika CD/DVD/Blu-Ray,
 • interfejsu ETSI(LIHI),
 • interfejsu Nokia AB.

Moduł Systemu BX odpowiadający za utrwalanie na nośnikach CD/DVD/Blu-Ray umożliwia ich automatyczny zapis i oznakowanie oraz ułatwia realizację odpowiednich procedur obiegu dokumentów niejawnych.

Zarządzanie monitorowanymi obiektami:

System BX zapewnia zarządzanie obiektami na różne niezależne sposoby:

 • zdalnie poprzez interfejs ETSI(LIHI),
 • zdalnie poprzez język MML dla CS,
 • lokalnie,
 • bezpośrednio w Systemie za pomocą specjalistycznej aplikacji.

Koleracja danych z różnych źródeł:

System BX posiada zaawansowane funkcje przyporządkowania rejestrowanych danych do odpowiednich dedykacji. Dodatkowo, umożliwia uzupełnienie przekazywanych informacji o dane z wybranych Systemów informatycznych wspierających działanie danej sieci. W ten sposób prowadzona jest automatyczna identyfikacja abonentów i lokalizacja geograficzna monitorowanych obiektów.

Gromadzenie danych:

W trakcie dedykacji, treść przekazów podlegających kontroli jest dostarczana do Systemu BX, gdzie jest rejestrowana lub przekazywana poprzez dedykowane interfejsy do odpowiednich Podmiotów Uprawnionych. Czas gromadzenia danych w Systemie BX jest określany przez Operatora, po upłynięciu tego czasu dane są automatycznie usuwane. Dodatkowo System posiada funkcjonalność buforowania danych na wypadek awarii łącz prowadzących do Podmiotów Uprawnionych.

Moduł audytu (safe box):

Rejestruje wszystkie operacje związane z:

 • zarządzaniem monitorowanymi obiektami,
 • zachowaniem rozliczalności,
 • zachowaniem poufności i integralności.

Niezawodność:

Wysoka niezawodność Systemu BX na poziomie 99,95% potwierdzona podczas pracy na platformie produkcyjnej działającej bez przerwy od kilku lat u jednego z wiodących polskich Operatorów Telekomunikacyjnych.

Skalowalność i wydajność:

Modułowa budowa Systemu umożliwia łatwą rozbudowę niezależnie od:

 • rozwoju sieci,
 • usług Operatora,
 • wzrostu zapotrzebowania na ilość monitorowanych obiektów.

Bezpieczeństwo:

Zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa Systemów w połączeniu z modułową strukturą Systemu, pozwalają na jego elastyczną konfigurację, umożliwiającą spełnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

©2024 IntraSoft-TSI. All Rights Reserved.