IntraSoft Mediator

2861403

System MEDIATOR jest wydajną platformą pozyskiwania i konwersji danych telekomunikacyjnych (informacji stowarzyszonych).

IntraSoft Mediator

 

System MEDIATOR jest wydajną platformą pozyskiwania i konwersji danych telekomunikacyjnych (informacji stowarzyszonych).

 

Pozyskiwanie i konwersja danych telekomunikacyjnych. 

System Mediator umożliwia wydajne zasilanie:

 • systemów abonenckich,
 • systemów billingowych,
 • systemów analizy sieci telekomunikacyjnych,
 • systemów retencji danych,
 • systemów przeznaczonych do obsługi Podmiotów Uprawnionych.

Właściwości rozwiązania:

Wydajność Systemu

 • Kluczowe komponenty MEDIATORA są procesami działającymi na stabilnych systemach Linux/Unix. Do ich implementacji użyto wydajnych języków programowania i zoptymalizowanych bibliotek.
 • MEDIATOR składa się z parametryzowanych, wysoko wydajnych aplikacji współpracujących ze sobą w modelu potokowym.
 • MEDIATOR zapewnia wysoką efektywność przetwarzania wynoszącą (w zależności od formatu danych i platformy sprzętowej) od 200 000 do ponad 2 000 000 konwertowanych i ładowanych rekordów na minutę przy ograniczonych wymaganiach sprzętowych.
 • Pierwotna konfiguracja sprzętowo-systemowa MEDIATORA stanowi bardzo niski koszt wdrożenia jak i utrzymania oraz zapewnia wydajność wystarczającą na długie lata działania, uwzględniając typowy wzrost wolumenu świadczonych usług telekomunikacyjnych.

Obsługiwane formaty danych

MEDIATOR obsługuje wiele formatów rekordów wejściowych m.in.:

 • tekstowe,
 • binarne,
 • ASN.1.

Jego modularna i skalowana architektura umożliwia szybką rozbudowę o nowe typy rekordów i wsparcie dowolnych relacyjnych baz danych zgodnie z wymaganiami Klienta.

Obsługiwane repozytoria danych

MEDIATOR współpracuje z wieloma silnikami baz danych m.in.:

 • Oracle,
 • MS SQL Serwer,
 • MySQL,
 • inne bazy wspierające standard ODBC.

W procesie zasilania może wykorzystywać sterowniki producenta bazy danych pozwalające na bezpośredni dostęp do repozytoriów lub też generować pliki płaskie w formatach ASCII, CSV, itp.

 

Bezpieczeństwo danych

Konstrukcja MEDIATORA gwarantuje zachowanie spójności danych. W sytuacjach awaryjnych, np. wystąpieniu braku zasilania, po ponownym uruchomieniu Systemu żadne dane nie zostają utracone.

Proces odzyskania spójności danych jest automatyczny i nie wymaga od użytkownika żadnych dodatkowych czynności oprócz usunięcia przyczyn awarii.

Oprócz wysokiej odporności na awarie Mediator posiada zaawansowane mechanizmy kontroli poprawności importowanych danych m.in.:

 • kontrolę duplikatów zapewniającą niepowtarzalność danych zasilających,
 • mechanizm filtracji polegający na odrzucaniu rekordów błędnych, niekompletnych i niewymaganych,
 • funkcję uzupełniania słownikowego – polegającą na uzupełnianiu rekordów o informacje wymagane w Systemach zasilanych przez platformę MEDIATOR.

Stabilność działania

 • MEDIATOR jest platformą stworzoną do działania pod dużym obciążeniem, zapewniającą niezawodną pracę 365 dni w roku, 24 godziny na dobę przy minimalizacji koniecznego nadzoru. Architektura Systemu jest oparta o klastry HA działające w trybie fail-over.
 • MEDIATOR potwierdził swoją niezawodność funkcjonując produkcyjnie od ponad 8 lat jako platforma pozyskiwania danych telekomunikacyjnych u jednego z wiodących operatorów GSM w Polsce.

©2024 IntraSoft-TSI. All Rights Reserved.